Faktör Analizi Yönteminin Sosyal Bilimlerde Kullanımı
Faktör Analizi Yönteminin Sosyal Bilimlerde Kullanımı

Faktör Analizi Yönteminin Sosyal Bilimlerde Kullanımı

Barkod : 9789752533646
Çok değişkenli istatistiksel yöntemlerden biri olan "Faktör Analizi Yöntemi" sosyal bilimlerdeki birçok alanda kullanılmaktadır. Bu yöntem esas itibariyle Açıklayıcı Faktör Analizi, Doğrulayıcı Faktör Analizi ve Yapısal Eşitlik Modelle-me adı altındaki birçok ileri istatistiksel yöntemi bir çatı altında toplamaktadır. Bir istatistikçi araştırma konusunu ve amacını belirler, araştırma sorusu veya sorularını ve araştırma hipotezlerini oluşturur, istatistiksel yöntemi belirler, sonrasında amaca ve yönteme uygun veri toplama çabası içine girer. Veri toplama aşamasında örnekleme dâhil olacak örneklem birimlerinin seçimini uygun örnekleme yöntemlerine göre yapar. Multi disipliner bir çalışma yapılıyorsa, ortak çalışılan diğer alan uzmanlarından yardım alınabilir. Ancak, istatistikçi araştırma sürecinde tüm istatistiksel sürece hâkim olmalıdır. Bu sayede sistematik bir biçimde bilimsel yöntem izlenmiş olur ve elde edilen bulgular kullanılabilir. Bir araştırmada Faktör Analizi Yönteminin kullanılmasına gerek duruluyor ise, Faktör Analizi Yönteminin ne olduğu, Faktör Analizi türlerinin ne olduğu, bu türlerin hangi durumlarda, hangi koşullar altında kullanıldığı, yöntemlerin gerektirdiği varsayımlar, yöntemlerin uygulamasında sırasıyla izlenmesi gereken adımların neler olduğunu bilinmesi araştırmanın uygulama aşamasında bir araştırmacı için oldukça önem taşır. Bu perspektifte yöntemlerin gerektirdiği varsayımların ayrı bir yeri vardır. "Varsayımların sağlanması halinde bahsedilen yöntemlerin uygulanabilecek olması" araştırmacıların önemle üzerinde durması gereken ve göz ardı etmemesi gereken bir konudur. "Faktör Analizi Yönteminin Sosyal Bilimlerde Kullanımı" başlıklı bu kitap ile sos-yal bilimler alanında çalışan araştırmacıların yararlanması için Faktör Analizi Yöntemi konusunda pratik bir rehber kitap kazandırılması amaçlanmıştır. Bu çerçevede kitap dört bölümde planlanmıştır. İlk bölümde Faktör Analizi ve kullanım amaçları üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde Faktör Analizi türlerine değinilmiştir. Üçüncü bölümde Açıklayıcı Faktör Analizine, dördüncü bölümde ise Doğrulayıcı Faktör Analiz konularına yer verilmiştir.
Yazar
Selim Tüzüntürk
Sayfa Sayısı
0
Basım Dili
Türkçe
Basım Tarihi
2018
Çerez Kullanımı

Alışveriş deneyiminizi geliştirmek, hizmetlerimizi sunmak, müşterilerin hizmetlerimizi nasıl kullandığını anlayarak iyileştirmeler yapabilmek ve ilgi alanlarına göre özelleştirilmiş reklamlar da dahil olmak üzere reklamları gösterebilmek için çerezler ve benzeri araçları kullanmaktayız. Onaylı üçüncü taraflar da bu araçları, reklam gösterimimizle bağlantılı olarak kullanır.